Drik mere kaffe og planlæg mindre – kom tættere på din stakeholder

Male consultant looking in camera

Der er mange forskellige holdninger til, hvordan man skal håndtere sine stakeholdere, og i en projektverden udskiftes de hyppigere end i selve forretningen. Men der er stor enighed om, at nogle stakeholdere er vigtigere end andre, og de kan have afgørende indflydelse på, om dine leverancer modtages positivt eller negativt. Derfor er det vigtigt at kende sine stakeholdere.

Hvad er det vigtigste nu?

Billede af artikel fra Dansk Projektledelse

I en foranderlig verden, hvor time to market for mange er forskellen på succes og fiasko, er en hurtig, effektiv og gennemsigtig prioritering en afgørende succesfaktor. Det er af essentiel betydning at kende mål og strategi, således at hvert valg er baseret på netop den valgmulighed, der betragtes som vigtigst eller vigtigere end noget andet. Hvis hurtige beslutninger skal træffes, bør vi ikke blive forsinket af en diskussion om, hvad der er vigtigst netop nu.

Rejsen til Danmarks bedste kundeoplevelse

To mænd står udenfor

Kundeservice er for mange enten et nødvendigt onde eller en helt central og unik del af en organisation. I mange virksomheder er der ikke den store prestige i at arbejde i kundeservice, og i en verden hvor mere og mere bliver digitalt og automatiseret ved blandt andet RPA, chatbots, Siri, Amelia eller andre conversational UIs, er der en kløft, mange overser.