Tid til at samarbejde! Om brugen af designmetoder og co-creation i IT-projekter

En mand og en kvinde skriver på et whiteboard

De af os der på et tidspunkt har boet i en andelslejlighed, været medlem i en idrætsklub eller haft børn i børnehaven, er alle bekendte med, hvad det at gøre en fælles indsats og samarbejde betyder. I dette indlæg deler vi erfaringer om brugen af en samarbejdstankegang – også kendt som “co-creation” – inden for produkt- og serviceudvikling i den offentlige sektor.

Sådan lykkes du med Lean og kontinuerlig forbedring

Lean og kontinuerlig forbedring

Den japanske forbedringsfilosofi Lean spredes med rekordfart. Nu har metoden fået et solidt fodfæste i en række forskellige brancher såsom bank- og finanssektoren, sundhedssektoren, medier, og ikke mindst den offentlige sektor. Lean er almengyldig og leverer dokumenterede resultater.